Anunț

    Vă facem cunoscut faptul că în zilele de 23 și 24 ianuarie 2023, nu se va desfășura activitate cu publicul la Direcția Locală de Evidența Persoanelor Sector 6.
     Ziua de 23 ianuarie este stabilită ca zi liberă, conform H.G. nr. 1555/2022, iar 24 ianuarie este zi liberă în baza Codului Muncii.
     Pentru recuperarea zilei libere din data de 23 ianuarie 2023, instituţia noastră îşi va prelungi corespunzător timpul de lucru până la data de 28 februarie 2023.

 

Anunț

       Noul program de lucru cu publicul la Serviciul de Evidența Persoanelor Sector 6

 


• Luni: 9:00 - 15:00


• Marţi: 9:00 - 15:00


• Miercuri: 10:00 - 18:00


• Joi: 9:00 - 15:00


• Vineri: 9:00 - 14:00


 

Anunț

  Preluarea actelor de Stare Civilă, eliberate de autorități străine pentru a fi transcrise,
se face conform programării online. 

 

Anunț important

      I. Dispozițiile art. 321alin. (1) din noul Cod Civil stabilesc norme privind locuința familiei, în sensul că aceasta este ,"locuința comună a soților sau, în lipsă, locuința soțului la care se află copiii".

În context, reține atenția și faptul că, potrivit prevederilor alin. (2) al art. 321: ,,Oricare dintre soți poate cere notarea în cartea funciară, în condițiile legii, a unui imobil ca locuință a familiei, chiar dacă nu este proprietarul imobilului’’.

Art. 322 alin. (1) din același act normativ stabilește că ,,Fără consimțământul scris al celuilalt soț, niciunul dintre soți, chiar dacă este proprietar exclusiv, nu poate dispune de drepturile asupra locuinței familiei și nici nu poate încheia acte prin care ar fi afectată folosința acesteia’’.

De asemenea, conform prevederilor alin. (4) și (5) ale art. 322:
- ,,Soţul care nu şi-a dat consimţământul la încheierea actului poate cere anularea lui în termen de un an de la data la care a luat cunoştinţă despre acesta, dar nu mai târziu de un an de la data încetării regimului matrimonial.
- În lipsa notării locuinţei familiei în cartea funciară, soţul care nu şi-a dat consimţământul nu poate cere anularea actului, ci numai daune-interese de la celălalt soţ, cu excepţia cazului în care terţul dobânditor a cunoscut, pe altă cale, calitatea de locuinţă a familiei’’.

II. În considerarea dispozițiilor legale enunțate mai sus precizăm că obligativitatea de a informa funcționarul de evidență a persoanelor cu privire la faptul că imobilul a fost notat în cartea funciară ca locuință a familiei revine găzduitorului.

 


 

 

 

Informare

         Vă facem cunoscut faptul că, documentele de identitate a căror valabilitate a fost prelungită potrivit dispozițiilor art. 4 alin.(5) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea stării de alertă, au expirat începând cu data de 07.06.2022.
În acest context, începând cu această dată, cetățenii aflați în această situație au obligația de a solicita preschimbarea documentelor de identitate al căror termen de valabilitate a expirat.


 

 

Anunț

  - Taxa pentru eliberarea cărților de identitate (7 lei), taxa pentru eliberarea cărților de identitate provizorii (1 leu) și taxa pentru furnizare date din Registrul Național de Evidență a Persoanelor (1 leu) se poate achita la unul din birourile de Evidență a Persoanelor, in contul Direcției Locale de Evidență a Persoanelor Sector 6, CUI 17862450 RO55TREZ70621G330800XXXX - Trezoreria Sector 6 sau pe platforma ghișeul.ro

 

 


 

Anunț

  - CONFORM ART. 10 ALIN. (9) din LEGEA nr. 105 din 20 aprilie 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, precum şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice.

  - Se interzice modificarea sau completarea fără drept ori plastifierea certificatelor de stare civilă. Certificatele de stare civilă plastifiate ori modificate sau completate fără drept sunt nule. Nulitatea se constată de către ofiţerii de stare civilă, funcţionarii din cadrul D.E.P.A.B.D. sau din cadrul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor ori ofiţerii de stare civilă din cadrul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare de carieră ale României.

 

 


 

STRUCTURA TERITORIALĂ A INSTITUȚIEI

DIRECȚIA LOCALĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR SECTOR 6 
Sediul Administrativ

ATENȚIE! - La sediul administrativ din Drumul Taberei nr.18, NU se depun și NU se eliberează documente ce privesc activitatea de evidența persoanelor și starea civilă.

Drumul Taberei nr.18 (Complex Orizont), Sector 6, Bucureşti
Telefon 021.434.13.07 | Fax: 021.434.13.31 

E-mail: [email protected]
Web: www.dleps6.ro.ro

SERVICIUL DE STARE CIVILĂ
Str. Drumul Sării nr. 85, Sector 6, București
Telefon: 021.410.57.08; 0728.980.034 Fax:  021.367.56.20;

Telefon Birou Transcrieri: 021.781.21.78; 0786.355.969; 

Email: [email protected]

BIROUL Nr.1 - COMPARTIMENTUL NR.1
Secţia 20 Poliţie
Str. George Mihail Zamfirescu (fostă Fălciu) nr. 52 Sector 6, Bucureşti
Telefon / Fax: 021.221.55.48;  

BIROUL Nr.1 - COMPARTIMENTUL NR.2 
Secţia 21 Poliţie

Str. Dezrobirii nr. 37, Sector 6, Bucureşti
Telefon: 021.795.33.27 / Fax: 021.433.02.01

BIROUL Nr.1 - COMPARTIMENTUL Nr.3
Sos. Virtuţii nr. 1 – 3, Sector 6, Bucureşti

Înregistrări Mopede
Telefon:  021.430.02.92 / Fax: 021.772.08.81

BIROUL Nr.2 - COMPARTIMENTUL Nr.1,
Evidența Persoanelor / Secţia 22 Poliţie

Str. Braşov nr. 19, Sector 6, Bucureşti
Telefon: 021.414.01.53 / Fax: 021.440.32.23

BIROUL Nr.2 - COMPARTIMENTUL Nr.2
 Secţia 25 Poliţie 

Aleea Callatis nr. 1A, Sector 6, Bucureşti
Telefon / Fax: 021.444.06.48; 

 

IMPORTANT

      Incepand cu data de 01.02.2017, nu se mai percepe taxa extrajudiciara de timbru, in conformitate cu prevederile Legii nr.1/2017, privind eliminarea unor taxe si tarife.