Anunț important

        În cazul în care imobilul nu a fost notificat  în cartea funciară ca locuință a familiei, "declarația de consimțământ" se dă de către titularul actului de spațiu

        Dacă imobilul a fost notificat  în cartea funciară ca locuință a familiei, "decalrația de consimțământ" trebuie dată de ambii soți, care vor prezenta documentul justificativ (ex: extrasul de carte funciară)

 

 

 


 

 

 

Anunț

        Începând cu data de 8 August 2022, programul de lucru cu publicul la Serviciul de Evidența Persoanelor va fi următorul:

 

LUNI, MARȚI, JOI: 9:00 -15:00

MIERCURI: 10:00 - 18:00

VINERI: 9:00 - 14:00

Biroul Mopede | Luni - Vineri: 10:00 - 12:00

 

 


 

 

 

Informare

         Vă facem cunoscut faptul că, documentele de identitate a căror valabilitate a fost prelungită potrivit dispozițiilor art. 4 alin.(5) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea stării de alertă, au expirat începând cu data de 07.06.2022.
În acest context, începând cu această dată, cetățenii aflați în această situație au obligația de a solicita preschimbarea documentelor de identitate al căror termen de valabilitate a expirat.


 

 

Anunț

  - Taxa pentru eliberarea cărților de identitate (7 lei), taxa pentru eliberarea cărților de identitate provizorii (1 leu) și taxa pentru furnizare date din Registrul Național de Evidență a Persoanelor (1 leu) se poate achita la unul din birourile de Evidență a Persoanelor, in contul Direcției Locale de Evidență a Persoanelor Sector 6, CUI 17862450 RO55TREZ70621G330800XXXX - Trezoreria Sector 6 sau pe platforma ghișeul.ro

 

 


 

Anunț

  - CONFORM ART. 10 ALIN. (9) din LEGEA nr. 105 din 20 aprilie 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, precum şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice.

  - Se interzice modificarea sau completarea fără drept ori plastifierea certificatelor de stare civilă. Certificatele de stare civilă plastifiate ori modificate sau completate fără drept sunt nule. Nulitatea se constată de către ofiţerii de stare civilă, funcţionarii din cadrul D.E.P.A.B.D. sau din cadrul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor ori ofiţerii de stare civilă din cadrul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare de carieră ale României.

 

 


 

STRUCTURA TERITORIALĂ A INSTITUȚIEI

DIRECȚIA LOCALĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR SECTOR 6 
Sediul Administrativ

 ATENȚIE! - La sediul administrativ din strada Hanul Ancuţei nr. 4, NU se depun și NU se eliberează documente ce privesc activitatea de evidența persoanelor și starea civilă.

Str. Hanul Ancuţei nr. 4, Sector 6, Bucureşti
Telefon 021.434.13.07 | Fax: 021.434.13.31 

E-mail: [email protected]
Web: www.dleps6.ro.ro

SERVICIUL DE STARE CIVILĂ
Str. Drumul Sării nr. 85, Sector 6, București
Telefon: 021.410.57.08; 0728.980.034 Fax:  021.367.56.20;

Telefon Birou Transcrieri: 021.781.21.78; 0786.355.969; 

Email: [email protected]

BIROUL Nr.1 - COMPARTIMENTUL NR.1
Secţia 20 Poliţie
Str. George Mihail Zamfirescu (fostă Fălciu) nr. 52 Sector 6, Bucureşti
Telefon / Fax: 021.221.55.48;  

BIROUL Nr.1 - COMPARTIMENTUL NR.2 
Secţia 21 Poliţie

Str. Dezrobirii nr. 37, Sector 6, Bucureşti
Telefon: 021.795.33.27 / Fax: 021.433.02.01

BIROUL Nr.1 - COMPARTIMENTUL Nr.3
Sos. Virtuţii nr. 1 – 3, Sector 6, Bucureşti

Înregistrări Mopede
Telefon:  021.430.02.92 / Fax: 021.772.08.81

BIROUL Nr.2 - COMPARTIMENTUL Nr.1,
Evidența Persoanelor / Secţia 22 Poliţie

Str. Braşov nr. 19, Sector 6, Bucureşti
Telefon: 021.414.01.53 / Fax: 021.440.32.23

BIROUL Nr.2 - COMPARTIMENTUL Nr.2
 Secţia 25 Poliţie 

Aleea Callatis nr. 1A, Sector 6, Bucureşti
Telefon / Fax: 021.444.06.48; 

 

IMPORTANT

      Incepand cu data de 01.02.2017, nu se mai percepe taxa extrajudiciara de timbru, in conformitate cu prevederile Legii nr.1/2017, privind eliminarea unor taxe si tarife.