PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL AL SERVICIULUI DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR:

• Luni: 8.30-16.30 (primiri, eliberări documente)
• Marţi: 8.30-16.30 (primiri, eliberări documente)
• Miercuri: 8.30-18.30 (primiri, eliberări documente)
• Joi: 8.30-16.30 (primiri, eliberări documente)
• Vineri: 8.30-12.00 (primiri documente)
12.00-16.30 (eliberări documente)

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL AL SERVICIULUI DE STARE CIVILĂ:

Luni-Joi: 8.30-16.30; Vineri: 9.00-13.00

Program oficieri căsătorii:
Luni-Joi: 9.00-15.00; Vineri: 9.00-13.00; Sâmbătă: 12.00-15.00
Duminica nu se oficiază căsătorii.

Program birou decese:
Luni-Joi: 9.00-15.00; Vineri: 9.00-13.00
Sâmbăta, Duminica şi sărbătorile legale: 10.00-13.00


Este interzisă prezenţa persoanelor aflate în izolare (autoizolare) la domiciliu sau carantină, indiferent de  motiv. În cazul în care se va depista o astfel de persoană, vor fi anunţate organele competente.


 


Având în vedere măsurile care se impun pentru prevenirea răspândirii coronavirusului, vă aducem la cunoștință modalitatea de transmitere a documentelor la
Serviciul de Stare Civilă Sector 6:

Decese :

  • În situatia tuturor deceselor, medicul care a constatat decesul va transmite prin adresa de email sc@dleps6.ro sau prin  Fax:021.367.56.20,  certificatul medical constator al decesului împreună cu actul de identitate al defunctului sau dovada eliberată de instituţiile competente prin care se confirmă datele de identitate ale acestuia, în lipsa actului de identitate;
  • Aparținătorul va putea solicita ajutorul de deces, conform art. XIX din O.U.G. 32/2020.

Înregistrare nașteri:

  • În cazul nașterilor produse în unități medicale până la data intrării în vigoare a Decretului nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, în cazul în care au fost înmânate părinților certificatele  medicale constatatoare ale născutului viu, transmiterea documentelor necesare pentru înregistarea nașterii se poate face, în termenul legal de 30 zile pentru născutul viu, de către oricare dintre părinți prin intermediul adresei de email: sc@dleps6.ro ,fax 021.3675620.
  •  În cazul nașterilor produse în unități medicale până la data intrării în vigoare a Decretului nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, în cazul în care nu au fost înmânate părinților certificatele  medicale constatatoare ale nașterii, precum și pentru nașterile produse după această dată, transmiterea documentelor necesare pentru înregistrarea nașterii se va face, în termenul legal, de către persoana desemnată din unitatea medicală unde s-a produs nașterea, prin intermediul adresei de email: sc@dleps6.ro ,fax 021.3675620.

Transcrieri acte de stare civilă

  • Dată fiind situaţia produsă de pandemia de coronavirus, solicitanţii vor lua legătura prin telefon la numerele: 021.410.57.08 sau prin adresa de email sc@dleps6.ro stabilind cea mai facilă modalitate de lucru;

Duplicate acte de stare civilă

  • Documentele prevăzute de lege se vor transmite pe adresa de email sc@dleps6.ro;
  • Persoana care transmite documentele şi solicită transcrierea va preciza numărul de telefon unde poate să fie contactată şi programată pentru ridicare;
  • La ridicare se vor prezenta toate documentele transmise în original;

*În incinta birourilor va fi permis accesul unei singure persoane!


IMPORTANT

Contravaloarea actelor de identitate și furnizarea de date se achită  la ghișeele unde se depun actele
sau în contul Direcției Locale de Evidență a Persoanelor Sector 6,
CUI 17862450, RO55 TREZ 7062 1G33 0800 XXXX - Trezorerie Sector 6

      Incepand cu data de 01.02.2017, nu se mai percepe taxa extrajudiciara de timbru, in conformitate cu prevederile Legii nr.1/2017, privind eliminarea unor taxe si tarife.

STRUCTURA TERITORIALĂ A INSTITUȚIEI

SERVICIUL DE STARE CIVILĂ
Str. Drumul Sării nr. 85, Sector 6, București
Telefon: 021.410.57.08; 0728.980.034 Fax:  021.367.56.20; Telefon Birou Transcrieri: 021.781.21.78; 0786.355.969; Email: sc@dleps6.ro; Mijloace de transport: tramvai 8, 11, 25, 47, troleibuz 69, 90, 91, 96, autobuz 126, 168, 268, 368


  BIROUL Nr.1 / Secţia 20 Poliţie
Str. George Mihail Zamfirescu (fostă Fălciu) nr. 52 Sector 6, Bucureşti
Telefon / Fax: 021.221.55.48;  Mijloace de transport: tramvai 41, autobuz 162, 163, 178, metrou stația Crângași


BIROUL Nr.2 / Secţia 21 Poliţie
Str. Dezrobirii nr. 37, Sector 6, Bucureşti
Telefon / Fax: 021.433.02.01;  Mijloace de transport: troleibuz 61, 62, autobuz 106, 136, 137, 138, 336, metrou stația Gorjului


COMPARTIMENTUL Nr.3 / Secţia 22 Poliţie
Str. Braşov nr. 19, Sector 6, Bucureşti
Telefon / Fax: 021.440.32.23; Mijloace de transport: tramvai 41, troleibuz 90, 91, 93, autobuz 268


BIROUL Nr.4 
Sos. Virtuţii nr. 1 – 3, Sector 6, Bucureşti
Telefon / Fax: 021.430.02.92; Mijloace de transport: tramvai 41, autobus 162, 163, 178, metrou stația Lujerului


COMPARTIMENTUL Nr.5 / Secţia 25 Poliţie 
Aleea Callatis nr. 1A, Sector 6, Bucureşti
Telefon / Fax: 021.444.06.48; Mijloace de transport: autobuz 305, 168


COMPARTIMENTUL MOPEDURI
Adresa Noua:
Sos. Virtuţii nr. 1 – 3, Sector 6, Bucureşti
Telefon: 0728.980.046
Email: moped@dleps6.roDIRECȚIA LOCALĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR SECTOR 6 
Sediul Administrativ

 ATENȚIE! - La sediul administrativ din strada Hanul Ancuţei nr. 4, NU se depun și NU se eliberează documente ce privesc activitatea de evidența persoanelor și starea civilă.

Str. Hanul Ancuţei nr. 4, Sector 6, Bucureşti
Telefon / Fax: 021.434.13.31
Telefon: 021.434.13.07

E-mail: info@dleps6.ro
Web: www.dleps6.ro.ro