Reglementare juridică:

Ordonanţa Guvernului României nr.41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 323/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Efecte juridice

Data de la care dispoziţia de schimbare a numelui pe cale administrativă produce efecte juridice, este ,,data înscrierii menţiunii corespunzătoare pe marginea actului de naştere″ – art. 16 alin. 1 din O.G. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice.

Numai de la acea dată solicitantul va purta numele dobândit prin dispoziţia de schimbare a numelui.

Precizări:

  • Schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie dobândit prin căsătorie, nu areefect asupra numelui de familie din actul de naştere;
  • Persoana căreia i s-a respins cererea de schimbare a numelui poate contesta această măsură pe calea contenciosului administrativ, în condiţiile Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.