Cererea de schimbare a numelui trebuie să fie motivată prin unul sau mai multe cazuri prevăzute la art. 4 alin. 2 şi 3 din OG 41/2003, prin indicarea numelui pe care îl doreşte al purta în viitor, la care se vor anexa urmatoarele documente:

  • copii legalizate de pe certificatele de stare civilă ale persoanei care solicită schimbarea numelui;
  • un exemplar al Monitorului Oficial al României, Partea a III-a, în care a fost publicat, conform art. 10, extrasul din cererea de schimbare a numelui, exemplar de la publicarea căruia să nu fi trecut mai mult de un an;
  • consimţământul, dat în formă autentică, al celuilalt soţ, în cazul schimbării numelui de familie comun purtat în timpul căsătoriei;
  • copia de pe decizia de încuviinţare a autorităţii tutelare, în situaţia în care:
  • părinţii nu se înţeleg cu privire la schimbarea numelui copiilor lor minori
  • cererea este formulată de tutore şi priveşte schimbarea numelui unui minor ori a unei persoane pusă sub interdicţie judecătorească;
  • cazierul judiciar al solicitantului valabil la data depunerii cererii;
  • cazierul fiscal al solicitantului (valabil la data depunerii cererii) sau pentru cetăţenii români cu domicilul în străinătate o declaraţie autentificată din care să rezulte că nu au datorii faţă de statul român. Declaraţia va fi dată la un notar public în ţară sau dacă este dată în străinătate, la misiunea diplomatică a româniei din ţara de reşedinţă ori la un notar public străin, dar pe care va fi aplicată apostila, conform Convenţiei de la Haga;
  • orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare în motivarea cererii sale.