Data de la care dispoziţia de schimbare a numelui pe cale administrativă produce efecte juridice, este ,,data înscrierii menţiunii corespunzătoare pe marginea actului de naştere″ – art. 16 alin. 1 din O.G. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice.

Numai de la acea dată solicitantul va purta numele dobândit prin dispoziţia de schimbare a numelui.

Precizări :

– Schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie dobândit prin căsătorie, nu are efect asupra numelui de familie din actul de naştere;

– Persoana căreia i s-a respins cererea de schimbare a numelui poate contesta această măsură pe calea contenciosului administrativ, în condiţiile Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.