Persoanele care au dobândit/redobândit cetăţenia română depun cererea pentru eliberarea primului act de identitate la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia locuiesc, unde prezintă următoarele documente:

1. certificatul constatator eliberat de Ministerul Justiţiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate, original şi două copii;

2. certificatele de stare civilă ale solicitantului, naştere şi căsătorie, dacă este cazul, precum şi cele ale copiilor săi cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetăţenia română împreună cu părinţii, original şi copie;

3. în vederea obţinerii certificatelor de stare civilă româneşti, se solicită transcrierea certificatelor de stare civilă procurate din străinătate la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti;

4. documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie; (contract de vanzare cumparare, contract de inchiriere inregistrat la circa financiara, declaratie notariala, procura speciala, contract de comodat) daca deponentul nu este prorietarul imobilului va fi insotit de proprietar cu actul de indentitate valabil si actul de proprietate original si copie.

5. un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv: paşaport sau act de identitate străin, original şi copie;

6. chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate în cuantum de 7 lei ( se achită la ghișeu ).

La eliberarea actului de identitate, persoana în cauză va preda permisul de şedere eliberat de Autoritatea pentru străini, pentru a fi remis structurii emitente împreună cu una dintre copiile certificatului constatator eliberat de Ministerul Justiţiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate;

În situaţia în care persoana nu mai deţine permisul de şedere, i se solicită o declaraţie privind condiţiile în care a pierdut ori i-a fost furat documentul, care se transmite structurii emitente a permisului.