Activitatea Direcției Locale de Evidență a Persoanelor este reglementată prin următoarele acte normative:

 1. OUG 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;
 2. HG 1375/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale pentru evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;
 3. O.G.nr.84/2001, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţa persoanelor, aprobată prin Legea nr.372/2002;
 4. Legea nr.252/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza evidenta persoanelor,eliberarea actelor de identitate si activitatea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor;
 5. Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila, modificata si completata prin Legea nr. 117/2006.
 6. Legea nr.105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat, cu modificarile si  completarile ulterioare;
 7. Ordonanta nr. 41 /2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor  persoanelor fizice, aprobata prin Legea nr. 323/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
 8. H.G.nr.839/2006 privind forma si continutul actelor de identitate, ale autocolantului, privind stabilirea resedintei si ale cartii de imobil, modificata prin H.G. nr.516/2009;
 9. H.G.nr.220/2006 pentru aprobarea Normelor de lucru privind procurarea si transmiterea in strainatate a certificatelor si extraselor de pe actele de stare civila, precum si a datelor cu privire la domiciliul si resedinta unor persoane;
 10. H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila;
 11. Legea nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;
 12. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
 13. Legea nr. 201/02.06.2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, cu modificarile si completarile ulterioare;
 14. Legea nr. 243/23.06.2009 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, pentru modificarea O.G. nr. 84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, precum si pentru modificarea si completarea O.G. nr. 41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice;
 15. Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități si instituții publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar;
 16. Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare;