1. contractul de donaţie a unui imobil tip locuinţă;
 2. contractul de vânzare-cumpărare a unui imobil tip locuinţă;
 3. contractul de vânzare-cumparare sau de donaţie a unui imobil tip locuinţă cu clauza de abitaţie, uz sau uzufruct viager, contractul de schimb de locuinţe;
 4. contractul de construire a unui imobil tip locuinţă, însoţit de procesul-verbal de predare-primire a locuinţei sau de recepţie preliminară;
 5. contractul (convenţia) de partaj voluntar;
 6. contractul de întreţinere sau contractul de rentă viageră;
 7. certificatul de moştenitor;
 8. hotărârile judecătoreşti, rămase definitive şi irevocabile, privind:
  • partajul unui imobil tip locuinţă
  • atribuirea dreptului de proprietate aunui imobil cu destinaţie  de locuinţă
  • retrocedarea unui imobil
  • constatarea uzucapiunii imobiliare
 9. hotărârile / ordonanţele de adjudecare a unui imobil cu destinaţia de locuinţă
 10. contracte de închiriere (locaţiune) care au ca obiect un imobil tip locuinţă:
  • din fondul locativ de stat,
  • proprietate personală (înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice sau la notar),
  • proprietate a unei persoane juridice, accesoriu contractului de muncă plus adeverinţă salariat;
 11. contractul de comodat (împrumutul de folosinţă) a unui imobil cu destinaţia de locuinţă, încheiat la notar;
 12. extras de carte funciară, actualizat (să nu fie mai vechi de 30 zile );
 13. titluri de proprietate înscrise în Registrul de Inscripţiuni şi Transcripţiuni Imobiliare
 14. autorizaţia de construcţie a unui imobil tip locuinţă, însoţit de procesul-verbal de predare-primire a locuinţei sau de recepţie preliminară;