Atribuirea codului numeric personal

La înregistrarea naşterii în registrele de stare civilă, persoanei fizice i se atribuie un cod numeric personal (CNP);

 • C.N.P. este alcătuit din 13 cifre, având următoarea structură:
  • o parte semnificativă, alcătuită din 7 cifre, care exprimă sexul, secolul şi data naşterii, sub forma SAALLZZ, având următoarea semnificaţie:
  • reprezintă sexul şi secolul în care s-a născut persoana şi poate fi:

a)      1 pentru persoanele de sex masculin născute între anii 1900-1999;

b)      2 pentru persoanele de sex feminin născute între anii 1900-1999;

c)       3 pentru persoanele de sex masculin născute între anii 1800-1899;

d)      4 pentru persoanele de sex feminin născute între anii 1800-1899;

e)      5 pentru persoanele de sex masculin născute între anii 2000-2099;

f)       6 pentru persoanele de sex feminin născute între anii 2000-2099;

 • AALLZZ reprezintă data naşterii şi cuprinde:
  • ultimele două cifre ale anului naşterii (AA),
  • luna naşterii, cu valori între 01 şi 12 (LL),
  • ziua naşterii, cu valori între 01 şi 28, 29, 30 sau 31, după caz (ZZ);