Direcţia Locala de Evidenţa Persoanelor Sector 6 eliberează la cerere, adeverinţe pentru cetăţenii români cu domiciliul /reşedinţa pe raza sectorului 6, cu privire la:

  1. Datele cu care aceştia figurează în RNEP;
  2. Istoricul de domicilii/reşedinţă
  3. Istoricul actelor de identitate
  4. Comunicarea atribuirii/modificării CNP

Adeverinţele vor fi utilizate numai pentru a face dovada datelor înscrise pentru instituţii/persoane juridice de pe teritoriul ţării (exemple: Programul de reînnoire a parcului auto, casa de pensii, serviciul paşapoarte, etc).

Pentru obţinere adeverinţă date din evidenţă, se depun următoarele:

  1. Cerere tip (se furnizeaza la ghiseu);
  2. Copie act identitate (se va prezenta şi originalul, pentru conformitate);
  3. La ghiseu se va achita o taxa cerere în cuantum de 1 leu (pentru fiecare persoana pentru care se solicita date);
  4. Observaţii:  pentru înscriere, atribuire CNP, cererea nu se taxează.