Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este Exclamation_mark_red.png

ANUNȚ IMPORTANT

Din cauza unor probleme tehnice, până la remedierea acestora,
ELIBERAREA CĂRTILOR DE IDENTITATE SE VA FACE IN
MINIM 15 ZILE LUCRĂTOARE
de la depunerea cererii.


Pentru eliberarea unei noi cărți de identitate, în cazul modificării numelui și/sau prenumelui titularului, prenumelui părinților, a datei ori a locului de naștere, precum și în situația schimbării sexului, solicitantul prezintă documentele precizate mai jos, precum și hotărârea judecatorească rămasă definitivă și irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.

 1. cererea tip pentru eliberarea actului de identitate;
 2. actul de identitate, cu excepția cazului pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
 3. certificatul de naștere, original și copie;
 4. certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original și copie;
 5. hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie;
 6. in situatia incheierii divortului, cu copii minori, la notariat, pe langa certificatul de divort se va depune si conventia intre parinti;
 7. certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie;
 8. certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original și copie;
 9. documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum și, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie;
 10. chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate in cuantum de 7 lei ( se achită la ghișeu ).

Eliberarea actului de identitate la: schimbarea domiciliului, schimbarea denumirii strazii sau a renumerotarii imobilelor

Documente necesare :

 1. cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 2. actul de identitate si cartea de alegator, daca este cazul;
 3. certificatul de nastere, original si copie;
 4. certificatul de casatorie, daca este cazul, original si copie;
 5. hotarârea de divort, definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copie;
 6. in situatia incheierii divortului, cu copii minori, la notariat, pe langa certificatul de divort se va depune si conventia intre parinti;
 7. certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, în cazul sotului supravietuitor, original si copie;
 8. certificatele de nastere ale copiilor cu vârsta mai mica de 14 ani, original si copie;
 9. documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
 10. chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate în cuantum de 7 lei ( se achită la ghișeu );

Daca solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesara declaratia scrisa a gazduitorului, aceasta se consemneaza pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezenta lucratorului de evidenta a persoanelor.

În situatia în care gazduitorul nu se poate prezenta, declaratia poate fi data la notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din strainatate ori în prezenta politistului de la postul de politie, pentru mediu rural.

Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul dintre urmatoarele documente:

a) acte încheiate în conditiile de validitate prevazute de legislatia româna în vigoare;
b) declaratia scrisa a gazduitorului, persoana fizica sau juridica, de primire în spatiu, însotita de unul din documentele prevazute la lit. a);
c) declaratia pe proprie raspundere a solicitantului, însotita de nota de verificare a politistului de ordine publica, prin care se certifica existenta unui imobil si faptul ca solicitantul locuieste efectiv la adresa declarata, pentru persoana fizica ce nu poate prezenta documentele prevazute la literele a) si b). Pentru minorii si persoanele fizice puse sub interdictie, declaratia se da si se semneaza de catre parinti sau de catre reprezentantii lor legali;
d) documentul eliberat de primarii, din care sa rezulte ca solicitantul sau, dupa caz, gazduitorul acestuia figureaza înscris în Registrul agricol.

Declaratia de primire în spatiu poate fi data în fata lucratorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, a politistului de siguranta publica, a notarului public ori a functionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.”

Eliberarea cărţii provizorii de identitate

Documente necesare:

 1. cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 2. 3 fotografii marimea 3×4 cm cu banda alba de 7 mm. la baza;
 3. documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui   de familie si a prenumelui, a datei de nastere, a starii civile, a cetateniei române, a adresei de domiciliu / adresei de   resedinta, original si copie;
 4. chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate provizorii (se achită la ghișeu) – 1 leu;

Cartea de identitate provizorie se elibereaza atunci cand persoana fizica nu poseda toate documentele necesare pentru eliberarea cartii de identitate si in cazul cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate, care locuiesc temporar in Romania.

Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate se stabileşte de serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor şi este de un an (1 an) de zile.