In conformitate cu prevederile art. 14 alin. 8 din OUG 97/2005, privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani termenul de solutionare a cererilor pentru eliberarea actului de identitate este de pana la 30 de zile, acesta putand fi prelungit cu cel mult 15 zile de catre seful serviciului public comunitar de evidenta persoanelor.
   La nivelul Serviciului Evidenta Persoanelor, din cadrul Direcției Locale de Evidența Persoanelor Sector 6, termenul de solutionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate precum și vizei de reședință, este de 10 zile.
   Pentru situatii deosebite, justificate (ex. motive medicale, deplasare urgenta in alta localitate sau in alt stat pentru sustinerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operatiuni notariale etc.), termenul de solutionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate și a vizei de reședință este de 3 zile.