Formularul de înregistrare se poate descărca de aici

 

 1. Se completează de către solicitant, scris la maşină sau la calculator, datele despre deţinător (A) şi datele despre vehicul (B);
 2. Actul de identitate al solicitantului (în original şi copie – pentru persoane fizice);
 3. Certificatul de inmatriculare al solicitantului (în original şi copie – pentru persoane juridice);
 4. Actul de proprietate asupra vehiculului (în original şi copie);
 5. Dovada efectuarii inspectiei tehnice (în original şi copie) – pe care să se menţioneze că vehiculul este apt de a circula pe drumurile publice şi nu prezintă pericol pentru participanţii la trafic;
 6. Cartea de identitate a vehiculului (în original şi copie);
 7. Dovada platii taxei de inregistrare (în original şi copie) – în valoare de 40 RON, sumă plătită în contul RO08 TREZ 7062 1360 250X XXXX, deschis la Trezoreria Sector 6, cod fiscal: 12380248;
 8. Vehiculele aparţinând Primăriei Municipiului Bucureşti, Primăriilor Sectoarelor 1 – 6, precum şi instituţiilor publice, regiilor autonome, societăţilor comerciale şi serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau al Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1 – 6 sunt scutite de la plata taxei de înregistrare;
 9. Dovada platii contravalorii certificatului de inregistrare (în original şi copie) în valoare de 24 lei, sumă plătită în contul RO08 TREZ 7062 1360 250X XXXX, deschis la Trezoreria Sector 6, cod fiscal: 12380248;
 10. Dovada platii contravalorii placutei cu numarul de inregistrare (în original şi copie) în valoare de 30 lei, sumă plătită în contul RO08 TREZ 7062 1360 250X XXXX, deschis la Trezoreria Sector 6, cod fiscal: 12380248;
 11. Taxele se achită prin ordin de plată (pentru persoanele juridice). Plăcuţele cu numerele de înregistrare şi certificatele de înregistrare se înmânează personal solicitantului sau delegatului acestuia.
 12. Dovada platii contravalorii asigurarii obligatorii a vehiculului.

 

Compartiment mopeduri 

Str. Drumul Taberei nr 18, Complex Orizont – etajul 1

Telefon – 0728 98 00 46