Conducerea instituției:

 

Director Executiv
Doru ANGHEL

 

Șef Servicul Evidența Persoanelor și Coordonator Compartiment nr. 3
Comisar Șef Poliție, Georgeta Nicoleta FĂINARU
Șef Serviciul Stare Civilă
Sofia MELINTE
Șef Serviciul Resurse Umane și Juridic
Alina CRAIU
Șef Servicul Economic
Liana Ioana IVĂNEL
Șef Biroul Comunicare, Analiză, Sinteză, Patrimoniu, Logistică
Dan-Octavian GHEORGHE
Șef Biroul nr. 1, Evidența Persoanelor
Ana-Maria CRISTEA
Șef Biroul nr. 2, Evidența Persoanelor
Comisar Șef Poliție, Ileana NĂSTUREL
Șef Biroul nr. 4, Evidența Persoanelor
Ștefania Claudia BACIU
Coordonator Compartiment nr. 5
Cristina CRĂCIUN