Conform art.2 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor cu modificările și completările ulterioare, prin PETIȚIE se întelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin e-mail, pe care un cetățean sau o organizație legal constituitî o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome, denumite în continuare autorități și instituții publice.

  Pentru a formula o petiție online, vă rugăm să completați formularul de mai jos. Toate câmpurile marcate cu asterisc * sunt obligatorii. Conform art. 7 din O.G. nr. 27/ 2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor cu modificările și completările ulterioare, petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiționarului nu se iau în considerare și vor fi clasate potrivit prezentei ordonanțe.


Ne puteți contacta tot în format electronic și la adresa de e-mail: info@dleps6.ro sau evidentapersoanelor6@gmail.com