Legea nr.119/1996 – republicată – cu privire la actele de stare civilă;

Hotararea Guvernului nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila ;

Legea nr.71/2011 (pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil )

Legea nr.21/1991, privind cetăţenia română;

H.G. nr.220/2006, pentru aprobarea Normelor de lucru privind procurarea şi transmiterea în străinătate a certificatelor şi a extraselor de pe actele de stare civilă, precum şi a datelor cu privire la domiciliul şi reşedinţa unor persoane;

O.G. nr.41/2003, privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor şi/sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare;

O.G. nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor;

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Locale de Evidență a Persoanelor Sector 6;

Legea nr.287/2009 - Noul Cod Civil;

Legea nr.16/1996, a Arhivelor Naţionale cu modificările şi completările aduse prin O.G. nr. 39/2006;

Legea nr.272/2004, privind protecţie şi promovarea drepturilor copilului;

O.G. nr.27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările aduse ulterior;

O.G.nr.84/2001, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţa persoanelor, aprobată prin Legea nr.372/2002;

H.G.nr.2104/2004 pentru aprobarea metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din aparatul S.P.C.E.P., constituirea patrimoniului, managementul resurselor umane, financiare şi materiale, cu modificările şi completările ulterioare.