ANUNT IMPORTANT!

Incepand cu data de 15 martie 2018 (Joi), STAREA CIVILA SECTOR 6 primeste Cereri de Transcriere (REP. MOLDOVA si UCRAINA) in intervalul orar: 08:30 – 11:30.
In acest interval de timp vom solutiona cererile a unui numar de 40 de persoane.
Pentru evitarea aglomeratiei, se vor da bonuri de ordine pana la nr. 40 pentru fiecare zi de joi.
NU se vor primi dosare incomplete sau traduse incorect.

Va informam ca:
Potrivit legii 14/2018 persoanele fizice interesate pot depune dosarele de transcriere in urmatoarele localitati din tara: ALBA IULIA, SF GHEORGHE, SLATINA, ARAD, TARGOVISTE, PLOIESTI, PITESTI, CRAIOVA, ZALAU, BACAU, GALATI, SIBIU, BISTRITA, TG. JIU, SUCEAVA, BOTOSANI, MIERCUREA CIUC, ALEXANDRIA, BRAILA, DEVA, TIMISOARA, BRASOV, SLOBOZIA, TULCEA, BUZAU, IASI, RM. VALCEA, CALARASI, BAIA MARE, VASLUI, RESITA, TURNU-SEVERIN, FOCSANI, CLUJ, TG. MURES, PIATRA NEAMT, CONSTANTA.


 

IMPORTANT

      În conformitate cu prevederile ORDONANȚEI DE URGENȚĂ NR.41/30.06.2016, privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, nu se percepe taxă extrajudiciară de timbru, pentru următoarele categorii de activități:

         –   înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei;

         –  transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de autoritățile străine;

         –  reconstituirea și întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă;

         –  eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate.


Conform Hotararii de Guvern nr. 1309 din 27.12.2012.

În domeniul stării civile:

1. BIROUL NAȘTERI

Acte necesare în vederea înregistrării nașterii unui nou-născut

 1. Certificatul medical constatator al nasterii, întocmit pe formular tip;
 2. C.I./B.I. sot, sotie;
 3. Certificatul de nastere sot, sotie;
 4. Certificatul de casatorie al parintilor copilului, daca sunt casatoriti;
 5. Declaratie scrisa, semnata de ambii parinti, din care sa rezulte numele de familie al copilului (în cazul în care parintii au nume de familie diferit) si prenumele (în cazul în care exista neconcordanta între prenumele copilului trecut în certificatul medical constatator si declaratia verbala a declarantului);
 6. Declaratie de recunoastere data la notariat (declaratii autentificate) in cazul cetatenilor straini.

2. BIROUL CĂSĂTORII

Acte necesare în vederea închierii căsătoriei

 1. Declaratia de casatorie;
 2. C.I./B.I. ale viitorilor soti (original si copie);
 3. Certificatele de nastere, ale viitorilor soti (original si copie);
 4. Certificatele medicale prenuptiale (eliberate de medic) care sa ateste faptul ca viitorii soti sunt apti, d.p.d.v. medical, pentru incheierea casatorie. Acestea sunt valabile 14 zile calendaristice, termenul incepand sa curga din ziua emiterii lor (se calculeaza sambata si duminica, ziua emiterii si ziua a14-a);
 5. Dovada desfacerii casatoriei anterioare:
 6. Sentinta de divort ramasa definitiva si irevocabila (original);
 7. Certificat de deces al fostului sot/sotie(original si copie).

Acte necesare pentru depunerea dosarului privind divorțul de comun acord

 1. Certificatele de naştere – soţ / soţie – original şi copie ;
 2. Certificatul de căsătorie – în original şi copie;
 3. B.I, C.I, Pasaport – original si copie ;
 4. Declaraţie notarială, în situaţia în care ultima locuinţă comună declarată nu este aceeaşi cu domiciliul sau reşedinţa ambilor soţi inscris(ă) în actele de identitate ;
 5. În cazul cetăţenilor străini, certificatele de naştere trebuie să îndeplinească cerinţele de legalitate conform convenţiilor internaţionale şi tratatelor încheiate între România şi statele ai căror cetăţeni sunt ; [Apostila(conform Conventia de la Haga din 1961) sau supralegalizare] În cazul persoanelor care nu cunosc limba română, depunerea cererii de divorţ se face în prezenţa unui traducător autorizat, iar în cazul persoanelor surdomute, a unui interpret ;
 6. Taxa divort pe cale administrativa – 500 lei. Plata se face la ghiseele sediilor DITL sector 6

Telefon: 021.410.57.08; Fax: 031.100.47.69

3. BIROUL DECESE

Acte necesare în vederea înregistrării decesului

 1. Certificatul medical constatator al decesului;
 2. Actul de identitate al decedatului;
 3. Livretul militar sau adeverinta de recrutare, dupa caz, pentru persoanelor supuse obligatiilor militare;
 4. Certificat de nastere decedat;
 5. Certificat de casatorie decedat
 6. C.I./B.I. declarant

In cazul in care decesul nu a fost declarat in termen, intocmirea actului de deces se face cu aprobarea Parchetului

4. BIROUL TRANSCRIERI SI CASATORII MIXTE 

Acte necesare în vederea transcrierii unui certificat de naștere din străinătate 

 1. Cererea se depune la primaria in raza careia are domiciliul stabil titularul actului;
 2. Certificatul de nastere original din strainatate si copie xerox (dupa caz, cu apostila);
 3. Traducere legalizata la un notariat public din Romania;
 4. Acte de identitate, titular sau parinti si copie xerox;
 5. Certificat de nastere si/sau casatorie parinti;
 6. In situatia in care persoana interesata nu se afla in tara poate da o procura speciala la ambasada/consulat sau la notarul public, in tara in care se afla, cu apostila cu Conventia de la Haga din 1961;
 7. Daca unul dintre parinti nu este cetatean roman, acesta trebuie sa-si dea acordul la notariat pentru transcrierea certifcatului de nastere al copilului minor.

Acte necesare în vederea transcrierii unui certificat de căsătorie din străinătate 

 1. Cererea se depune la primaria in raza careia a avut sau are domiciliul stabil titularul actului
 2. Certificat de casatorie original din strainatate si copie xerox (dupa caz, cu apostila);
 3. Traducere legalizata la un notariat public din Romania;
 4. Act de identitate titular;
 5. Certificate de nastere soti si copii xerox;
 6. Dovada desfacerii casatoriei anterioare, dupa caz;
 7. In situatia in care titularul actului nu se afla in tara, acesta poate da o procura speciala la ambasada/consulat sau la notarul public, in tara in care se afla, cu apostila cu Conventia de la Haga din 1961, in care sa se mentioneze numele pe care doreste sa-l poarte dupa casatorie.

ACTE NECESARE IN VEDEREA TRANSCRIERII UNUI CERTIFICAT DE DECES DIN STRAINATATE 

 1. Cererea se depune la primaria in raza careia are domiciliul stabil persoana care solicita transcrierea actului;
 2. Certificat de deces original din strainatate si copie xerox (dupa caz, cu apostila);
 3. Traducere legalizata la un notariat public din Romania;
 4. Actul de identitate al solicitantului;
 5. Certificatul de nastere si/sau casatorie ale decedatului;
 6. Act de identitate decedat.

5. BIROUL REGISTRATURA

Cererea de schimbare de nume se depune la primarie (Serviciul de Stare civila) in a carei raza teritoriala figureaza domiciliul solicitantului

ACTE NECESARE IN VEDEREA SCHIMBARII NUMELUI SAU PRENUMELUI PE CALE ADMINISTRATIVA

 1. Certificatele de stare civila (original si copie legalizata la notarul public);
 2. C.I./B.I. (original si copie legalizata la notarul public);
 3. Consimtamant dat in forma autentica al sotului sau al unuia dsintre parinti (in situatia in care este cazul);
 4. Cazier fiscal, eliberat de Administratie Financiara sector 6;
 5. Cazier judiciar eliberat de Sectia de Politie in a carei raza teritoriala are domiciliul solicitantul);
 6. Sentinte judecatoresti (daca este cazul);
 7. Orice alte acte pe care solicitantul le considera necesare pentru motivarea sustinerea cererii sale (original si copie legalizata la notarul public);
  Monitorul Oficial in care a fost publicata cererea de schimbare a numelui sau prenumelui (se recurge la asta, in urma completarii unui formular tip procurat de la Starea Civila).

6. BIROUL CERERI 

Acest birou se ocupa cu eliberarea duplicatelor dupa actele de stare civila respective certificatele de nastere, casatorie si deces.

ACTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA DUPLICATELOR DE PE CERTIFICATELE DE NASTERE

 1. Titularul actului se prezinta cu C.I./B.I.
 2. Cerere tip;
 3. Dupa caz, certificatul de nastere se poate obtine prin procura speciala sau imputernicire avocatiala;
 4. Dupa caz, pentru minori se poate obtine de parintii/reprezentantul legal.

ACTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA DUPLICATELOR DE PE CERTIFICATELE DE CASATORIE

 1. C.I./B.I. al sotului sau al sotiei;
 2. Cerere tip;

Dupa caz certificatul de casatorie se poate obtine prin procura speciala sau imputernicire avocatiala.

ACTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA DUPLICATELOR DE PE CERTIFICATELE DE DECES

 1. Persoana indreptatita trebuie sa se prezinte cu C.I./B.I.;
 2. Cerere tip;
 3. Dupa caz, trebuie sa se prezinte cu procura speciala sau imputernicire avocatiala.

Cetatenii romani cu domiciliul in strainatate pot obtine certificatul de deces in baza pasaportului/a cartii de identitate pentru statele membre U.E.