1.1 Reglementări naţionale

 • Legea 119/1996 privind actele de stare civilă;
 • Hotararea Guvernului nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila ;
 • Legea 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat;
 • OUG 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;
 • HG 1375/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale pentru evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;
 • Legea 117/2006 pentru modificarea şi completarea Legii 119/1996 privind actele de stare civilă;
 • Legea 201/2009 pentru modificarea şi completarea  Legii 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea-cadru nr. 195/2006 a descentralizării administrative şi financiare;
 • Legea 101/1992 pentru aderarea României la Conventia europeana asupra statutului juridic al copiilor nascuti în afara casatoriei, încheiata la Strasbourg la 15 octombrie 1975;
 • Codul Civil;
 • Codul de Procedură civilă;
 • Legea nr.21/1991, privind cetăţenia română;
 • H.G. nr.220/2006, pentru aprobarea Normelor de lucru privind procurarea şi transmiterea în străinătate a certificatelor şi a extraselor de pe actele de stare civilă, precum şi a datelor cu privire la domiciliul şi reşedinţa unor persoane;
 • O.G. nr.41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor şi/sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.272/2004, privind protecţie şi promovarea drepturilor copilului;
 • Legea 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei;
 • Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
 • Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;
 • O.G.nr.84/2001, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţa persoanelor, aprobată prin Legea nr.372/2002;

1.2. Reglementări internaţionale

 • Pactul internaţional privind drepturile civile şi politice ale omului ratificată prin Decretul nr. 212/1974
 • Convenţia europeană a drepturilor omului ratificată prin legea nr. 30/1994
 • Convenţia cu privire la drepturile copilului adoptată de Adunarea Generală a ONU ratificată prin legea nr. 18/1990