Cererea va fi făcută de unul dintre membrii familiei sau de către o altă persoană îndreptăţită.

Primăria competentă privind transcrierea certificatelor de deces este cea de la:

  • ultimul domiciliul avut în ţară de către persoana decedată;
  • primăria unităţii administrativ-teritoriale a locului de domiciliu al solicitantului (cu obligaţia de a verifica la primăria ultimului domiciliu al defunctului);

Verificările se vor referi atât la solicitant, cât şi la decedat.

ACTE NECESARE IN VEDEREA TRANSCRIERII UNUI CERTIFICAT DE DECES DIN STRAINATATE 

  • Cererea se depune la primaria in raza careia are domiciliul stabil persoana care solicita transcrierea actului;
  • Certificat de deces original din strainatate si copie xerox (dupa caz, cu apostila);
  • Traducere legalizata la un notariat public din Romania;
  • Actul de identitate al solicitantului;
  • Certificatul de nastere si/sau casatorie ale decedatului;
  • Act de identitate decedat.