Cererea va fi făcută de unul dintre părinţi, pentru minorul cu vârsta mai mică de 14 ani;

Minorul care a împlinit vârsta de 14 ani va formula cererea de transcriere în nume propriu asistat de unul dintre părinţi sau după caz de tutore;

Împuternicitul cu procură specială, caz în care se va preciza pe cererea de solicitare calitatea acestuia;

Primăria competentă privind transcrierea certificatelor de naştere poate fi oricare dintre cele două primării pe raza cărora au domiciliul părinţii minorului.

ACTE NECESARE IN VEDEREA TRANSCRIERII UNUI CERTIFICAT DE NASTERE DIN STRAINATATE 

  1. Cererea se depune la primaria in raza careia are domiciliul stabil titularul actului;
  2. Certificatul de nastere original din strainatate si copie xerox (dupa caz, cu apostila);
  3. Traducere legalizata la un notariat public din Romania;
  4. Acte de identitate, titular sau parinti si copie xerox;
  5. Certificat de nastere si/sau casatorie parinti;
  6. In situatia in care persoana interesata nu se afla in tara poate da o procura speciala la ambasada/consulat sau la notarul public, in tara in care se afla, cu apostila cu Conventia de la Haga din 1961;
  7. Daca unul dintre parinti nu este cetatean roman, acesta trebuie sa-si dea acordul la notariat pentru transcrierea certifcatului de nastere al copilului minor.